Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG ĐIỆN TỬ ALOMYHOME.COM

 

I. Chung nguyên tắc

Sàn giao dịch thương mại điện tử alomyhome.com (sau đây được gọi là  “Alomyhome.com” ) do Alo My Home làm chủ sở hữu. Alomyhome.com là sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp bất động sản thông tin, bất động sản dịch vụ trong và ngoài nước cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu về bất động sản và các dịch vụ khác liên quan đến bất kỳ động sản.

Thành viên tham gia Alomyhome.com là các cá nhân, tổ chức đã đăng ký thành viên và các cá nhân, tổ chức tổng thống đã được khai báo về việc bắt buộc thông tin được Sàn Alomyhome.com công nhận chính thức và cho phép sử dụng dịch service do Alomyhome.com cung cấp.

Thành viên tham gia Alomyhome.com được quyền tự tìm hiểu và thỏa thuận với bên có nhu cầu trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Bất động sản, dịch vụ liên quan đến bất động sản trong nội dung tin, quảng cáo quảng cáo… được đăng ký trên Alomyhome.com phải trả lời đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật

Mọi hoạt động được thực hiện tại Alomyhome.com được thực hiện một cách tự do, bình đẳng, công khai, minh bạch và bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của thành viên.

II. Quy định chung

1. Áp dụng đối tượng

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ đăng tin, đăng baner quảng cáo,… trên Alomyhome.com.

Thành viên khi tham gia vào Alomyhome.com có trách nhiệm nghiên cứu kỹ quy chế hoạt động của Alomyhome.com và chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hoạt động, tin, baner quảng cáo … đã đăng trên Alomyhome.com.

2.    Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục đích và nguyên tắc hoạt động của Alomyhome.com. Đồng thời, quy định những nguyên tắc xử sự chung của các thành viên tham gia và sử dụng dịch vụ trên Alomyhome.com.

3.    Quy định về thành viên tham gia Alomyhome.com

Thành viên tham gia Alomyhome.com hay người sử dụng dịch vụ của Alomyhome.com là người có nhu cầu đăng tin bán, cho thuê, mua, thuê bất động sản và các dịch vụ khác (nếu có) tại Alomyhome.com (sau đây gọi là “Người đăng tin”).
Người đăng tin được phép đăng tin sau khi kê khai thông tin bắt buộc hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên theo quy định của Alomyhome.com.
Người đăng tin phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:
-    Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
-    Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này về việc sử dụng dịch vụ của Alomyhome.com;
-    Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của Người đăng tin được sử dụng bởi bất cứ ai mà Người đăng tin cho phép truy cập và sử dụng.
-    Toàn bộ thông tin Người đăng tin cung cấp cho Alomyhome.com là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

III.    Quy định đăng tin

1. Quy định chung

a)     Tin đăng bằng tiếng Việt, có dấu, chữ thường, chỉ viết hoa đầu câu và danh từ riêng, đúng chính tả, câu văn mạch lạc, rõ ràng, không chèn các ký tự đặc biệt, không dùng dấu gạch dưới ( _ ) để ngắt câu hay đặt ở đầu câu.

b)     Giữa các đoạn văn cách nhau không quá 1 hàng ký tự, không để khoảng trống, từ khóa bên dưới nội dung mô tả của tin đăng.

c)     Tin đăng không chứa các từ ngữ dung tục, nhạy cảm không phù hợp thuần phong mỹ tục, không đăng thông tin hoặc đề cập đến các chính trị gia, người nổi tiếng.

d)     Chỉ được phép đăng tin với mục đích đăng bán/cho thuê bất động sản (BĐS). Không được đăng các tin chỉ với mục đích quảng cáo, tiếp thị đơn thuần (nghĩa là không cung cấp bất kỳ BĐS cụ thể nào, không thể hiện nhu cầu giao dịch BĐS).

e)     Không đăng tin trùng dưới bất kỳ hình thức tin đăng nào, tin trùng sẽ bị hạ.

f)      Tin đăng phải đúng phân loại, phân mục và địa chỉ BĐS đăng bán/cho thuê. Mỗi tin đăng chỉ được đăng tin bán hoặc tin cho thuê, không đăng đồng thời cả bán và cho thuê.

g)     Tin đăng bán/cho thuê BĐS phải điền đầy đủ các thông tin tại các trường thông tin ở giao diện đăng tin theo nội dung tin đăng.

h)     Nếu tin đăng thuộc dự án, cần ghi rõ tên dự án BĐS đăng bán/cho thuê.

i)      Quý khách tuyệt đối không sao chép nội dung quảng cáo từ các nhà quảng cáo khác. Trong trường hợp Alomyhome.com nhận được khiếu nại của khách hàng và xác định được tin đăng của Quý khách là tin sao chép nội dung, tin đăng của Quý khách có thể bị xóa hoặc chỉnh sửa lại nội dung mà không cần thông báo trước.

 

2. Quy trình đăng tin

Có hai cách đăng tin trên Alomyhome.com

Cách 1: Đăng tin trực tiếp trên Alomyhome.com mà không cần tài khoản (đăng tin vãng lai không cần tài khoản)

Bước 1: Người đăng tin truy cập vào Alomyhome.com, chọn “Đăng tin rao”, sau đó thực hiện đầy đủ theo các bước hướng dẫn tại Alomyhome.com. Chú ý các trường có dấu “*” là các trường bắt buộc phải điền.

Bước 2: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, Người đăng tin chọn “Đăng tin không cần tài khoản”.

Bước 3: Hệ thống gửi thông báo tình trạng đăng tin. Nếu hệ thống báo tin đăng chưa thành công, Người đăng tin cần xem lại và hoàn chỉnh mẫu đăng tin.

Lưu ý: Người đăng tin sử dụng hình thức đăng tin này sẽ không thể tự mình thay đổi hay chỉnh sửa nội dung tin đã đăng. Đồng thời chỉ được đăng không quá 03 (ba) tin hiển thị trên Alomyhome.com.

Cách 2: Đăng tin bằng tài khoản đã đăng ký thành viên trên Alomyhome.com

Bước 1: Đăng ký tài khoản:
-    Người đăng tin truy cập vào Alomyhome.com và chọn mục “Đăng ký” để đăng ký tài khoản thành viên.
-    Điền đầy đủ thông tin trong mẫu đăng ký thành viên trên Alomyhome.com;
-    Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản, nếu đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo và hướng dẫn kích hoạt qua email đã đăng ký. Trường hợp đăng ký không thành công, Người đăng tin cần kiểm tra lại các thông tin đăng ký và đăng ký lại
-    Đăng nhập email đã đăng ký để xác nhận và kích hoạt tài khoản trên Alomyhome.com.
Bước 2: Đăng tin
-    Sau khi đăng ký và kích hoạt tài khoản thành công, Người đăng tin sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào trang thành viên của Alomyhome.com và đăng tin theo các bước hướng dẫn.
-    Khi đăng tin theo hình thức này, Người đăng tin có thể vào phần quản lý tin đăng để chỉnh sửa thông tin, đồng thời sẽ được đăng số tin không giới hạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện của Alomyhome.com.

Chú ý:
-    Trong quá trình đăng tin, Người đăng tin phải thực hiện đầy đủ các thao tác theo hướng dẫn tại Alomyhome.com
-    Điền đầy đủ thông tin vào các trường có đánh dấu “*”
-    Tiêu đề và nội dung tin phải viết in thường, có dấu, đúng chính tả. Nghiêm cấm mọi hình thức “viết nhịu”, viết tắt, ký tự đặc biệt không rõ nghĩa hoặc ngôn ngữ khác tối nghĩa. Tin đăng sau 24h sẽ được hệ thống kiểm duyệt và cho hiển thị trên Alomyhome.com.
-    Tin đăng phải tuân thủ theo quy định của Alomyhome.com được đề cập tại Quy định đăng tin.

IV.    Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

1.    Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại

-    Alomyhome.com là cổng trung gian kết nối và cung cấp thông tin bất động sản giữa bên bán và bên mua; bên cho thuê và bên thuê mà không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên.

Các bên tham gia vào giao dịch mua bán, cho thuê bất động sản phải tự thẩm định và chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin cá nhân, bất động sản và dịch vụ bất động sản khi tham gia giao dịch. Theo đó, Người đăng tin phải điền đầy đủ thông tin được yêu cầu cung cấp trên Alomyhome.com. Trường hợp Người đăng tin không cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu thì Alomyhome.com được miễn trách nhiệm theo quy định tại Điều 13 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010. Ban quản trị Alomyhome.com sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời khi nhận được các phản hồi, khiếu nại về việc Người đăng tin đăng nội dung tin đăng, quảng cáo không chuẩn xác, sai sự thật…Trường hợp nhận được khiếu nại, Ban quản trị Alomyhome.com sẽ xác nhận lại thông tin, và tùy theo mức độ, Alomyhome.com sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời.

-    Alomyhome.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị Người đăng tin cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến bất động sản và dịch vụ khác liên quan (nếu có). Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong nội dung tin đăng, giao dịch đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

-    Các bên liên quan bao gồm: Người đăng tin và người mua/ bán/cho thuê/ thuê có vai trò và trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

-    Người mua/ bán/ cho thuê/ thuê có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Người đăng tin hoặc thông qua ban quản trị Alomyhome.com. Sau khi tiếp nhận khiểu nại, Alomyhome.com sẽ sẽ chuyển ngay khiếu nại đó đến Người đăng tin bằng các phương thức nhanh chóng nhất.

-    Người đăng tin phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung tin đăng trên Alomyhome.com. Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người đăng tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn, khiếu nại cho Alomyhome.com và người có khiếu nại. Trong mọi trường hợp, Người đăng tin phải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của người có khiếu nại liên quan đến bất động sản và dịch vụ bất động sản đi kèm (nếu có).

-    Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành công thì Alomyhome.com yêu cầu các bên gửi đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

2.    Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

-    Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp sẽ được chuyển đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng để tiếp nhận.
Hotline: 0984556771; email: hotro@Alomyhome.com
-    Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại nhanh chóng kịp thời tiến hành xác minh lại những thông tin được cung cấp (qua nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên Alomyhome.com) và chuyển yêu cầu giải quyết khiếu nại tranh chấp sang Bộ phận Kinh doanh để đưa ra phương án giải quyết.
-    Bước 3: Bộ phận Kinh doanh đề xuất phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp và phản hồi Bộ phận Chăm sóc khách hàng.
-    Bước 4: Bộ phận Chăm sóc khách hàng xin ý kiến phê duyệt của Ban Giám đốc.
-    Bước 5: Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
-    Bước 6: Bộ phận Chăm sóc khách hàng phản hồi với người có yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp về nội dung khiếu nại, tranh chấp và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có).
Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp đồng ý với nội dung và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp thì quy trình tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tranh chấp kết thúc.
Trường hợp người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp và yêu cầu giải quyết lại thì yêu cầu giải quyết lại khiếu nại, tranh chấp được Bộ phận Chăm sóc khách hàng tiếp nhận. Quy trình lặp lại các Bước 2,3,4,5 và 6. Tại Bước 6, nếu thành viên vẫn không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp mà Bộ phận Chăm sóc khách hàng đưa ra, người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp có quyền khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài theo các quy định của pháp luật.

V.    Quy trình thanh toán

Người đăng tin và người mua/ bán/ cho thuê/ thuê tự trao đổi, thỏa thuận các nội dung và điều kiện thanh toán. Alomyhome.com không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên.
Alomyhome.com khuyến khích Người đăng tin và người mua/ bán/ cho thuê/ thuê thực hiện thanh toán trong các giao dịch bất động sản qua các hình thức đảm bảo như chuyển khoản, ủy nhiệm chi …và có hóa đơn, chứng từ khác làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có) sau giao dịch.

VI.    Đảm bảo an toàn giao dịch

-    Alomyhome.com mong muốn trở thành cổng trung gian kết nối và cung cấp thông tin bất động sản trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các bên có nhu cầu về bất động sản tìm kiếm thông tin và kết nối với nhau một cách phù hợp nhất.
-    Alomyhome.com luôn cố gắng bảo vệ những thông tin được đăng trên Alomyhome.com đa dạng và chính xác nhất có thể. Alomyhome.com sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực, không chính xác hoặc/và có hàm ý thiếu lành mạnh, minh bạch.
-    Thị trường bất động sản rất phong phú, đa dạng; đồng thời, thông tin về bất động sản được thay đổi và cập nhật liên tục cùng với ý chủ quan của Người đăng tin khi mô tả sản phẩm dịch vụ của họ. Do đó, Alomyhome.com, cũng giống như các sàn giao dịch thương mại điện tử khác, không thể bảo đảm hoàn toàn tính chính xác các thông tin, cũng như mô tả của các loại tin đăng trên Alomyhome.com.
-    Thông tin bất động sản do Người đăng tin đăng tại Alomyhome.com không được coi là một thay thế cho bất kỳ nhận định về pháp lý, phát ngôn của các doanh nghiệp hay các chuyên gia hay bất kỳ một cơ quan nhà nước nào. Bởi vậy, Alomyhome.com khuyến nghị thành viên, các bên có nhu cầu bất động sản hãy tìm hiểu thông tin bất động sản thật kỹ trước khi đưa đến quyết định của mình. Hy vọng rằng Alomyhome.com sẽ đem đến cho bạn những thông tin hữu ích nhất có thể.

VII.    Bảo vệ thông tin thành viên

1.     Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Alomyhome.com luôn cố gắng để những thông tin được đăng trên trang Alomyhome.com là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, Alomyhome.com yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại Alomyhome.com
Các thông tin mà Alomyhome.com có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác.

2.    Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin được thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
-    Cung cấp dịch vụ trên Alomyhome.com mà thành viên yêu cầu;
-    Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên Alomyhome.com đến thành viên;
-    Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;
-    Nâng cao mối tương tác và liên kết với thành viên;
-    Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng Alomyhome.com;
-    Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.
Nếu không có sự đồng ý của thành viên, Alomyhome.com sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến thành viên cho bên thứ ba để sử dụng với mục đích quảng cáo.

3.    Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thông tin của thành viên được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu thành viên đưa ra.
Thành viên có thể yêu cầu Alomyhome.com xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là thành viên của Alomyhome.com.

4.    Địa chỉ của đơn vị chủ quản Sàn giao dịch thương mại điện tử Alomyhome.com:

Công ty TNHH Alo My Home

Địa chỉ: A01.L44 Khu đô thị mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 098455677;  Email: hotro@Alomyhome.com

5.    Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thành viên:

Các thành viên được cấp một tài khoản bao gồm tên tài khoản và mật khẩu để truy cập Alomyhome.com. Sau khi đăng nhập, thành viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên Alomyhome.com theo đúng chức năng, quyền hạn lựa chọn và được phân quyền.

6.    Cam kết bảo mật thông tin thành viên:

-    Alomyhome.com cam kết sẽ bảo mật các thông tin của thành viên, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà thành viên cung cấp cho Alomyhome.com trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Alomyhome.com.
-    Không bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp thông tin thành viên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.  
-    Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin thành viên bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu thành viên, Alomyhome.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
-    Nếu xét thấy thông tin của thành viên cung cấp trên Alomyhome.com là không chính xác, Alomyhome.com sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên Alomyhome.com.
-    Thành viên cần cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:
  Truy cập, đặt mua, sử dụng dịch vụ Alomyhome.com;
  Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
  Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;
  Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;
  Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;
 Việc thu thập và sử dụng thông tin thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên bằng cách đăng ký tài khoản trên Alomyhome.com.

VIII.    Quản lý thông tin xấu

1.    Quy định chung:

-    Khi đăng ký tài khoản: không được khai báo những thông tin giả mạo; đăng ký tên tài khoản gây hiểu nhầm với những thành viên khác, tên tài khoản trùng tên với tên của các chính trị gia;...
-    Không được đăng tin liên quan đến các vấn đề mà Pháp luật Việt Nam không cho phép;
-    Không được đăng những bài viết, thông tin có nội dung vi phạm pháp luật, đả kích, bôi nhọ, chỉ trích hay bàn luận về chính trị, tôn giáo, phản động, kỳ thị văn hóa, dân tộc, cũng như vi phạm khác liên quan đến thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;
-    Không được xâm phạm quyền lợi, uy tín, đời tư của các cá nhân hay thành viên khác, không được dùng ngôn từ tục tĩu, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam trong các thông tin tham gia;
-    Không được lợi dụng Alomyhome.com để tuyên truyền, đề xướng, lôi kéo với những nội dung không lành mạnh;
-    Phải dùng ngôn từ trong sáng, rõ ràng, đúng chính tả, nghiêm cấm mọi hình thức “viết nhịu”, viết tắt, ký tự đặc biệt, ngôn ngữ tối nghĩa;

2.    Quy định về bài viết:

-    Phải đăng tin đúng chuyên mục. Bản quyền tin đăng thuộc về chính thành viên đăng tin.
-    Những bài viết vi phạm các điều sau sẽ bị chỉnh sửa, biên tập lại nội dung hoặc xoá ngay mà không cần phải thông báo tùy mức độ vi phạm:
  Bài viết có nội dung không phù hợp với chuyên mục, vi phạm quy định của quy chế này và quy định của pháp luật;
  Bài viết dùng tiếng Việt không có dấu, hoặc bài viết toàn bằng chữ IN HOA, có quá nhiều ký tự đặc biệt;
  Những bài viết trùng lặp trong một hoặc nhiều chuyên mục;
  Bài viết sử dụng những từ ngữ thô tục, hoặc sử dụng nhiều từ cố ý viết sai chính tả;
  Các bài viết không có nội dung hoặc nội dung không liên quan đến chuyên mục; bài viết gửi sai chuyên mục. Những bài viết này sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục có nội dung phù hợp hơn.
-    Tin đăng phải có địa chỉ liên lạc cụ thể.
-    Bài viết được kèm theo ảnh minh họa và phải ghi rõ nguồn gốc của ảnh, tuân thủ đúng theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật khác.
-    Tiêu đề phải cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu. Không gửi các bài viết có tiêu đề không mô tả được nội dung bài viết hoặc tiêu đề quá dài.
-    Không gửi bài viết bằng tiếng Việt không có dấu hoặc có dấu nhưng không rõ ràng.
-    Alomyhome.com cho phép thành viên đăng tin (nếu cần thiết) có thể đăng nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh (English).
-    Được phép gửi các bài viết, tin tức sưu tầm từ các nơi khác nhưng phải ghi rõ xuất xứ, nguồn gốc sau khi có sự đồng ý của trác giả bài viết, tin tức đó.

IX.    Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

-    Alomyhome.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Alomyhome.com, Alomyhome.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.
-    Ban quản trị Alomyhome.com cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản trị Alomyhome.com theo địa chỉ sau:
Hotline: 0984556771
Email: hotro@Alomyhome.com
-    Ban quan trị Alomyhome.com sẽ thông báo đến các thành viên khi có sự cố kỹ thuật. Trong trường hợp bị hacker tân công Ban quản trị sẽ cố gắng bảo vệ các dữu liệu cá nhân của Thành viên. Thành viên có trách nhiệm phối hợp với Ban quản trị khi có yêu cầu xác minh các thông tin liên quan.
-    Ban quản trị Alomyhome.com không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, hoặc các lỗi phát sinh từ kỹ thuật, đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do lỗi của Alomyhome.com.

X.    Quyền và nghĩa vụ của Ban quản trị Alomyhome.com

1.    Quyền của Ban quản trị Alomyhome.com:

-    Alomyhome.com có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ nội dung nào tại Quy chế này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ được cập nhật lên Alomyhome.com và có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày đăng tải như một thông báo trước đến tất cả thành viên. Mọi thành viên/ Người đăng tin có nghĩa vụ tự kiểm tra và cập nhật các thay đổi. Trường hợp thành viên/ Người đăng tin tiếp tục sử dụng Alomyhome.com sau khi các thay đổi được đăng tải nghĩa là thành viên/ Người đăng tin chấp nhận những thay đổi và bị ràng buộc theo tất cả những thay đổi này.
-    Ban quản trị Alomyhome.com có quyền chỉnh sửa, biên tập lại hay xóa bỏ những thông tin vi phạm xét theo mức độ cụ thể mà không cần giải thích lý do và báo trước. Nếu tái phạm, các thông tin vi phạm và tài khoản thành viên sẽ bị xóa hoặc xử lý theo Quy chế này hoặc quy định của pháp luật.
-    Alomyhome.com có thể chấm dứt hoặc tạm thời khóa quyền truy cập của thành viên đối với tất cả hay một tiện ích bất kỳ nào của tài khoản thành viên trên Alomyhome.com mà không cần thông báo với thành viên khi Alomyhome.com có cơ sở tin rằng thành viên vi phạm Điều khoản của Quy chế này hoặc vi phạm chính sách mà Alomyhome.com đã ban hành, hoặc với các hành động khác mà Alomyhome.com tin là có hại đến Alomyhome.com và những người sử dụng khác.
-    Alomyhome.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Alomyhome.com phát hiện:
      Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án,
      Trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây tổn hại đến Alomyhome.com như hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Alomyhome.com
      Thành viên có hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên đã được cấp sẽ mặc nhiên bị chấm dứt và hết hiệu lực.
-    Alomyhome.com giữ bản quyền kinh doanh dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Alomyhome.com theo các quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
-    Alomyhome.com giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán dịch vụ trên Alomyhome.com trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu, điều kiện và khả năng của Alomyhome.com. Alomyhome.com sẽ báo trước cho thành viên khi có các thay đổi trên.

2.    Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị Alomyhome.com:

-    Với mong muốn xây dựng cổng trung gian kết nối và cung cấp thông tin bất động sản nhanh chóng và hiệu quả nhất, Alomyhome.com sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực hoặc hàng hóa giả bao gồm và không giới hạn như sau:
      Loại bỏ những thông tin cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
      Loại bỏ những thông tin cung cấp hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
-    Ban quản trị Alomyhome.com có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ thành viên của Alomyhome.com và các bên liên quan khác (nếu có).
-    Các giao dịch liên quan đến bất động sản giữa người mua với người bán, giữa bên thuê và bên cho thuê là giao dịch hoàn toàn độc lập và các bên tham gia giao dịch phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Alomyhome.com chỉ là cầu nối thông tin và không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên.
-    Alomyhome.com sẽ cố gắng cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động của Alomyhome.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên trường hợp những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát của Alomyhome.com thì Alomyhome.com được miễn trừ mọi trách nhiệm.

XI.    Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch Alomyhome.com

1.    Quyền của thành viên tham gia Sàn giao dịch Alomyhome.com

-    Các thành viên có tài khoản trên Alomyhome.com có quyền sử dụng mọi dịch vụ/tiện ích được cung cấp trên Alomyhome.com theo đúng chức năng, quyền hạn được phân.
-    Thành viên sẽ được nhân viên của Alomyhome.com hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tham gia và sử dụng dịch vụ trên Alomyhome.com.
-    Thành viên được quyền yêu cầu Ban quản trị hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ đăng tin, tìm kiếm... trên Alomyhome.com.
-    Các thành viên có quyền gửi phản hồi, thắc mắc về chất lượng dịch vụ tới Ban quản trị.
-    Thành viên được hưởng các chính sách ưu đãi do Alomyhome.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Alomyhome.com. Các chính sách này dược đăng tải trực tiếp hoặc gửi đến email cho từng thành viên của Alomyhome.com.

2.    Trách nhiệm của thành viên tham gia Sàn giao dịch Alomyhome.com

-    Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin thành viên được yêu cầu khi đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ trên Alomyhome.com.
-    Cung cấp đầy đủ thông tin về bất động sản và dịch vụ liên quan đến bất động sản theo Quy chế này, quy định của pháp luật cũng như các yêu cầu khi đăng tin trên Alomyhome.com.
-    Đảm bảo tính chính xác, trung thực của nội dung tin đăng được cung cấp và đăng tải trên Alomyhome.com.
-    Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ mọi hoạt động khi tham gia sử dụng dịch vụ trên Alomyhome.com.
-    Cung cấp thông tin về giao dịch bất động sản mà mình tham gia khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
-    Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và đăng tải trên Alomyhome.com cũng như toàn bộ quá trình giao dịch giữa các bên.
-    Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Alomyhome.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên tài khoản và mật khẩu của thành viên để hai bên cùng hợp tác xử lý.
-    Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Alomyhome.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Alomyhome.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm, thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
-    Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự dịch vụ do Alomyhome.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Alomyhome.com.
-    Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Alomyhome.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Alomyhome.com…
-    Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan khác.
-    Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

XII .  Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch thương mại điện tử Alomyhome.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2022. Sàn giao dịch điện tử Alomyhome.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Alomyhome.com cho các thành viên biết. Việc thành viên tiếp tục tham gia sử dụng Alomyhome.com sau khi Quy chế sửa đổi được công bố đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Quy chế hoạt động sẽ được Alomyhome.com cập nhật bổ sung liên tục, thường xuyên trên Alomyhome.com và có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày đăng tải như một thông báo trước đến tất cả thành viên. Mọi thành viên có nghĩa vụ tự kiểm tra và cập nhật các thay đổi và có trách nhiệm tuân theo quy chế đang có hiệu lực khi giao dịch trên Alomyhome.com.

Mọi câu hỏi của thành viên xin vui lòng liên hệ với Alomyhome.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp.

CÔNG TY TNHH ALO MY HOME
Địa chỉ: A01.L44 Khu đô thị mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0984556771
Email: hotro@Alomyhome.com

Xin chân thành cảm ơn thành viên đã tham gia sử dụng dịch vụ của Alomyhome.com. Với mong muốn xây dựng cổng trung gian kết nối và cung cấp bất động sản thông tin đầu tiên tại Việt Nam, Alomyhome.com sẽ cố gắng duy trì và cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng mong muốn tìm kiếm thông tin tin bất động sản của các bên có nhu cầu.


    ĐẠI DIỆN CÔNG TY