Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Alomyhome.com luôn cố gắng để những thông tin được đăng trên trang Alomyhome.com là chủ sở hữu và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, Alomyhome.com yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại Alomyhome.com

Các thông tin mà Alomyhome.com có ​​thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, thuế mã số, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các yêu cầu thông tin khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin được cung cấp thành viên có thể được sử dụng vào các mục tiêu sau:

- Cung cấp dịch vụ trên Alomyhome.com mà thành viên yêu cầu;

- Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên Alomyhome.com đến thành viên;

- Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả trang web), công nghệ, quy trình;

- Nâng cao mối tương tác và liên kết với thành viên;

- Giải quyết các vấn đề tranh chấp, năng khiếu phát sinh liên quan đến việc sử dụng Alomyhome.com;

- Ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Nếu không có đồng ý của thành viên, Alomyhome.com sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến thành viên cho bên thứ ba để sử dụng với mục tiêu quảng cáo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thành viên thông tin được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu thành viên đưa ra.

Thành viên có thể yêu cầu Alomyhome.com xóa cá nhân dữ liệu khi kết thúc thành viên của Alomyhome.com.

4. Địa chỉ của đơn vị quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Alomyhome.com:

CÔNG TY TNHH ALO MY HOME
Địa chỉ: A01.L44 Khu đô thị mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0984556771
Email: hotro@Alomyhome.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thành viên:

Các thành viên được cấp một tài khoản bao gồm tài khoản tên và mật khẩu để truy cập Alomyhome.com. Sau khi đăng nhập, thành viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên Alomyhome.com theo đúng chức năng, quyền chọn trang và được phân quyền.

6. Cam kết thông tin bảo mật thành viên:

 - Alomyhome.com cam kết sẽ bảo mật các thông tin của thành viên, nỗ lực và sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ các thông tin mà thành viên cung cấp cho Alomyhome.com trình sử dụng dịch vụ trên Alomyhome .com.

 - Không bán, chuyển thông tin dữ liệu cho bên thứ ba, khi không được phép của thành viên ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp thông tin thành viên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật luật có khác định. 

 - Trong trường hợp lưu trữ máy chủ thông tin thành viên bị tấn công mất dữ liệu thành viên, Alomyhome.com sẽ có trách nhiệm quản lý công việc cho cơ quan chức năng xử lý thời gian và thông báo cho thành viên viên được biết.

 - Nếu nhận thấy thông tin của thành viên cung cấp trên Alomyhome.com là không chính xác, Alomyhome.com sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng ký trên Alomyhome.com.

 - Thành viên cần cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:

  Truy cập, đặt mua, sử dụng dịch vụ Alomyhome.com;

  Giá báo request, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;

  Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;

  Đăng ký nhận tin nhắn, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;

  Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;

  Bộ sưu tập và sử dụng thông tin thành viên chỉ được thực hiện khi có đồng ý kiến ​​của thành viên bằng cách đăng ký tài khoản trên Alomyhome.com.

      Quy định về thông tin bảo mật chính sách của Alomyhome.com chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 28/06/2022

 c