Điều Khoản Thoả Thuận

ĐIỀU KHOẢN THOẢ THUẬN

 Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu tham quan  Alomyhome.com  cũng như sử dụng các dịch vụ trên trang web, xin vui lòng đọc kỹ và ghi nhớ Điều khoản Thoả thuận này. The use or  access to the page Alomyhome.com  sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản Thoả thuận.

Điều khoản Thoả thuận truy cập trang web  Alomyhome.com
Điều khoản Thoả thuận này được ký kết bởi và giữa  Alomyhome.com  với bất kỳ cá nhân tổ chức hoặc một thực thi nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng trang web  Alomyhome. com  (được gọi chung là "Người sử dụng" hoặc "bạn").

Alomyhome.com  là trang web được thiết kế cho phép thông tin về bất động sản và các lĩnh vực liên quan, bao gồm tất cả những người sử dụng thông tin quảng cáo như cầu mua / bán / thuê / cho thuê bất động sản những người sử dụng khác đăng ký hoặc tương tác với những người sử dụng đó.  alomyhome.com bao gồm hoặc có thể chứa thông tin, tin tức, kiến ​​trúc, văn bản, đồ họa, liên kết, sản phẩm điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm thanh nhạc, ngôn ngữ và nội dung, khác dữ liệu (gọi chung là "nội dung") được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập vào được, bao gồm thông tin trên trang web của  Alomyhome.com  mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng thông tin quảng cáo mua / bán / thuê / cho thuê bất động sản, tải lên các tập tin đa phương tiện.

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

1.1. Người sử dụng trách nhiệm

Bạn đồng ý truy cập chỉ và sử dụng trang web  Alomyhome.com  với pháp lý mục tiêu. Bạn có trách nhiệm về việc tìm hiểu và tuân thủ mọi điều luật, các quy định, quy chế và các quy định liên kết với: (i) bạn sử dụng trang web  Alomyhome.com , kể cả vùng tương tác bất kỳ, ( ii) việc sử dụng mạng hay các dịch vụ khác có kết nối với trang web  Alomyhome.com  , (iii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn kết nối mô-đun, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn với trang web  Alomyhome.com .

Bằng việc cung cấp bao gồm thông tin nhưng không giới hạn số điện thoại, email khi đăng ký tài khoản thành viên hoặc các trường thu thập thông tin trên trang web Alomyhome.com, bạn đồng ý nhận các cuộc gọi, tin nhắn, email từ Alomyhome.com bao gồm không giới hạn các nội dung liên quan đến thiết bị khách hàng, giới thiệu, quảng cáo dịch vụ của Alomyhome.com cũng như các sản phẩm, dịch vụ của cổ đông sở hữu, công ty liên kết, đơn vị thành viên của công ty sở hữu trang web Alomyhome.com.

Bạn đồng ý rằng hành động duy nhất có thể hiện yêu cầu của bạn về vấn đề Alomyhome.com kết thúc cuộc gọi, gửi tin nhắn, gửi email đến bạn đó là xóa tài khoản thành viên trên Alomyhome.com theo Quy chế hoạt động của trang web Alomyhome.com hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản / định thức khác nhau tương đương với Alomyhome.com.

1.2. Giới hạn đối với người sử dụng

Truy cập vào trang web  Alomyhome.com , bạn đồng ý sẽ không:
• Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện nào để có thể hay cố gắng vào hoạt động đúng đắn trên  Alomyhome.com ;
• Giới hạn hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng và sử dụng các tương tác tính năng;
• Thực hiện bất kỳ hành động nào mà sẽ áp dụng một trọng lượng nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của  Alomyhome.com  quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hoặc không cân bằng với cách sử dụng  Alomyhome. com ;
• Gửi hoặc chuyển bất hợp pháp thông tin, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin sai lệch nào, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, trao trách nhiệm cho dân sự hoặc vi phạm pháp luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay quốc tế nào;
• Gửi hoặc chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc phân loại các quyền của những người khác, trong đó bao gồm tất cả các tài liệu trong phạm vi quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài khoản data được bảo vệ bản quyền, thương mại tên hoặc quyền sở hữu khác, hoặc sản phẩm phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
• Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một phần khác gây hại;
• Thay đổi, làm hư hỏng, xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc trở ngại cho những người khác truy cập vào trang web  Alomyhome.com ;
• Gửi hoặc chuyển rác, thông tin về các cuộc thi, khảo sát thông tin, hoặc các thông điệp khác của chúng tôi, cho dù với thương mại mục tiêu hay không;
• Rỡ thường xuyên dòng thông tin trong một tương tác;
• Tuyên bố có liên kết hoặc phát ngôn ngữ cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hoặc các tổ chức khác nhau mà bạn không được ủy quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
• Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng mọi thứ của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hoặc các dịch vụ trực tuyến;
Khi có điều hành vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ công việc hợp tác hành động nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép trang web  Alomyhome.com , bao gồm use the ngăn cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành động của bạn tới cơ quan nhà nước có quyền thẩm định.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

• You thừa nhận nội dung trên website  Alomyhome.com  nói chung do  Alomyhome.com , cá nhân cộng tác về nội dung ("Cộng tác viên"), người được cấp phép thứ ba và / hoặc những người sử dụng khác cung cấp mũ lưỡi trai. You thừa nhận trang web  Alomyhome.com  cho phép truy cập tới Nội dung được quyền bảo vệ quyền, thương mại tên và các quyền khác của chủ sở hữu (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) ("Quyền sở hữu trí tuệ") và thừa nhận quyền sở hữu trí tuệ đó ​​là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông và sau này, trừ những điểm nêu rõ dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo luật bản quyền và luật sở hữu khác nhau trí tuệ.
• Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền thông, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác mục tiêu thương mại bất kỳ phần nào của nội dung , toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo ra một số lượng hợp lý các bản sao dưới định dạng hoặc khác định dạng để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem nội dung dung, (ii) trong một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để sử dụng nội dung bộ. Bất kỳ bản sao nội dung nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể thay đổi được. tin ban đầu cho “trang web  Alomyhome.com”Và mạng (URL) địa chỉ của nó. You thừa nhận, website  Alomyhome.com , các cộng tác viên và / hoặc những người sử dụng vẫn là những người sở hữu nội dung và điều đó, bạn sẽ không có quyền Sở hữu trí tuệ nào thông qua việc tải xuống hoặc trong nội dung.
Nội dung do Người sử dụng cung cấp
Bạn chỉ có thể tải lên bất kỳ tương tác vùng hoặc truyền tải, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua trang web  Alomyhome.com  . Quyền sở hữu trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ quyền Sở hữu trí tuệ có sự phân quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên trang web  Alomyhome.com but doesn’t limited. Mọi nội dung đều được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [chủ sở hữu tên] sở hữu bản quyền; used by the permissions ”.

Với nội dung được đưa lên bất kỳ tương tác vùng nào, bạn tự động nhận và / hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là thứ ba nhóm, đã cho trang web  Alomyhome.com quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo ra các sản phẩm phái sinh , Allowed con, phân phối, hiện và hiển thị nội dung đó, phần hay từng phần thực hiện, toàn thế giới và / hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở bất kỳ dạng thức nào, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ thuật hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo toàn bộ tài khoản của Quyền Sở hữu trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép trang web  Alomyhome.com cấp  giấy phép cho phép bên thứ ba không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. You are also allow the user to access, view, save and remodation content to use private. Bạn cũng cho phép trang web  Alomyhome.com use name and logo company because of the target items that

3. Các tác vụ của các vùng

You thừa nhận, trang web  Alomyhome.com có  ​​thể chứa các tương tác vùng khác nhau. This tương tác vùng cho phép phản hồi tới trang web  Alomyhome.com  và tương tác thời gian giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, trang web  Alomyhome.com  không kiểm tra các thông báo, tin tức hoặc các tập tin được phân phối tới các tương tác vùng như vậy và trang web đó, trang web  Alomyhome.com có  ​​thể cho bạn và những người sử dụng khác tạo và quản lý một tương tác vùng.

Tuy nhiên, trang web  Alomyhome.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong bất kỳ tương tác nào. Việc sử dụng và quản lý một tương tác vùng sẽ được chi phối bởi Điều khoản thỏa thuận và các bổ sung quy tắc bất kỳ, hoặc bởi các hoạt động thủ tục của tương tác vùng bất kỳ bạn hay người sử dụng other setting. Bạn công nhận rằng, trang web  Alomyhome.com  không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì trang web  Alomyhome.com  khuyến khích mở và không thiên vị trong các tương tác vùng, nên trang web  Alomyhome.com Could not verify before the precision level or the fit for the Accounts Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong tương tác vùng.

Website  Alomyhome.com  không chịu trách nhiệm với các bộ lọc, thiết lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một tương tác vùng. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng trang web  Alomyhome.com có  ​​quyền giám sát mọi tương tác vùng, đôi lúc để lộ thông tin nếu bạn cần theo yêu cầu của pháp luật, hoặc yêu cầu khác của lớp phủ chính đối với hoạt động the tương tác vùng, hoặc để mình tự bảo vệ hoặc những người khác sử dụng. If if the content message is not phù hợp với bản thỏa thuận này, trang web  Alomyhome.com can be that the important of the tra and specification to remove, or request people used to remove the content. Website  Alomyhome.com  giữ quyền hạn chế các hoạt động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong tương tác phạm vi, hoặc chỉnh sửa, từ gửi hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với các quyền đặc biệt của mình, chúng tôi cho rằng (i) phạm vi tiêu chuẩn của điều khoản lúc đó của bản thỏa thuận hoặc tiêu chuẩn bất kỳ khác trong sách chính của  Alomyhome.com  vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của trang web  Alomyhome.com  hoặc các thứ ba của nhóm, (iii) các nhà điều hành phạm vi hoặc (iv) các điều đó không hay khác.

4. Chấmấm

Bạn có thể duy nhất quyền khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực hiện của trang web  Alomyhome.com  trong trang web điều hành, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập vào trang web  Alomyhome. com . Trang web  Alomyhome.com có  ​​thể kết thúc hoặc tạm thời của bạn truy cập đến tất cả hoặc các phần bất kỳ của trang web  Alomyhome.com  mà không thông báo với các hoạt động khi  Alomyhome.com  tin là phạm vi Thỏa thuận tài khoản or phạm vi mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà trang web  Alomyhome.com  đã đưa ra, hoặc với các hoạt động khác mà chúng tôi tin rằng có hại đến trang web  Alomyhome.com  và những người sử dụng khác.

Trang web  Alomyhome.com  với các quyền riêng có thể đình chỉ hoạt động của nó và kết nối Điều khoản thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo các quyền đặc biệt của mình. Trong trường hợp kết nối, bạn không được phép truy cập đến trang web  Alomyhome.com  nữa, kể cả các vùng tương tác và các giới hạn của bạn về nội dung tải xuống từ  Alomyhome.com , cũng như các quyền truy cập vào lợi ích và giới hạn về trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong điều kiện thỏa thuận, vẫn còn giá trị.

5. Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên trang web  Alomyhome.com , công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, công ty và đại lý tương ứng , cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ của các trang khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ trang web  Alomyhome.com . Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của trang web  Alomyhome.com  hoặc được kiểm tra bởi  Alomyhome.com . Trang web  Alomyhome.com không nhận và cũng không chịu trách nhiệm về các tính chính xác, tính đầy đủ, chủ sở hữu, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên các trang web được kết nối tới hoặc từ trang web  Alomyhome.com  that is a put on the only one of the third party that the single set, and do that your use of use is your private mạo.

Trang web  Alomyhome.com , công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm việc và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với mọi sự mất mát hoặc thiệt hại thiệt hại do gây ra hoặc bị cho là do bạn sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có trên trang web bất kỳ được kết nối đến hoặc từ trang web  Alomyhome.com, or do you can not access up Internet or site any connection to or from website  Alomyhome.com .

6. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn phí cho trang web  Alomyhome.com , công ty mẹ và các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, những người làm công việc và các đại lý tương ứng với tất cả các nhiệm vụ, các quyền được giải quyết. hỏi và các chi phí, kể cả tất cả các chi phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ phạm vi Điều khoản thỏa thuận, từ bất kỳ kỳ chính sách khác, từ việc sử dụng hoặc truy cập của bạn vào trang web  Alomyhome.com  hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ trang web  Alomyhome.com , hoặc về việc truyền tải nội dung bất kỳ trên trang web  Alomyhome.com .

7. Other problem

This account Thoả thuận bao gồm toàn bộ sự thoả mãn giữa trang web  Alomyhome.com  và bạn, và thay thế mọi sự thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website  Alomyhome.com có  ​​thể kiểm tra lại Điều khoản Thoả thuận hoặc mọi chính sách khác nhau vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự việc xem lại sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về việc xem lại ở đó. dễ thấy trên website  Alomyhome.com . Bạn đồng ý xem lại Điều khoản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đó đã được sửa lại. Nếu bạn không chấp nhận các bản sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập vào trang web  Alomyhome.com  . Bạn vẫn tiếp tục truy cập và việc sử dụng trang web  Alomyhome.com Sau thông báo về tất cả các sửa đổi như vậy sẽ được coi là chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc trang web  Alomyhome.com  không thể hỏi hoặc buộc thực hiện mọi điều khoản của Điều khoản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ các điều khoản hoặc các quyền bất kỳ.
Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản thỏa thuận này, và một lần nữa xin cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên  Alomyhome.com  sẽ sở hữu cho bạn.

Xin chân thành cám ơn thành viên đã tham gia sử dụng dịch vụ của Alomyhome.com. Mọi câu hỏi của thành viên xin vui lòng liên hệ với Alomyhome.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp.

CÔNG TY
TNHH ALO MY HOME
Địa chỉ:
A01.L44 Khu đô thị mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông , Hà Nội
Điện thoại:
0984556771
Email: hotro@Alomyhome.com